Celi Sülüs Yazı

Ya Sadıku - Ey (Doğru Olanların) En DoğrusuOlan (Allah'ım)!
Ketebe Yok: Trabzonlu Hattat Osman Yayla
15 x 11 cm.