Celi Divani Yazı

Maşallah
Allah'ın Dediği Olur
Ketebe Ahmet (Yalçın)
1437H
24 x 19 cm.
Osmanlı Dönemi Aherli Kağıda Yazılmıştır.