PUL - OSMANLI İMPARATORLUĞU & 1908 MEŞRUTİYET'İN İLANI, 5 PARA(271), SEKİZLİ BLOK BLOK

Damgasız, Tek Valör, Sekizli Blok, Süper Kondüsyon