ERÖR - TÜRK TAYYARE CEMİYETİ & 1927 TÜRK TAYYARE CEMİYETİ 50 KURUŞ(T13), SOLDA "50 YERİNE 5" BASKI ERÖRLÜ

Damgasız, Süper Kondüsyon, Nadir