4 Haziran 1339 Tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti İstanbul Üçüncü Katib-i Adli Dairesi Antetli Osmanlıca Vekaletnâme Örneği