Osmanlıca Harita Topoğrafyası Konulu Görselli Afiş

40 x 60 cm.