SOLD

Samos Adası (Sisam Adası), Osmanlı Tuğralı Pulu ile Postadan Geçmiş., Samos damgalı

Edt. C.Hadjigeorgeu Freres