İstanbul On Stamps, Sakine Karakaş-Hakan Anameriç- Fatih Rukanı, İngilizce Çeviri Hugh J. Turner, Kültür Yayınları 2011,223s.İngilizce