SOLD

Medhel-i Lisan-ı İngiliz-i yani İngiliz Lisanının Suhuletle Tahsili İçün Bir Usul. İstanbul, Hagop Boyacıyan Matbaası, 1882, Ermeni Harfleriyle türkçe, Nadir