Türk Hat Sanatının Şaheserleri, , Haz: M. Uğur Derman, Kültür Bakanlığı Yayınları DÖSİM, Foto: Sami Güner, Nisan 1990, 67 Adet Levha İçermekte Olup Sayfa arkalarında Levhalara ait Bilgiler, Eserin Nevi, Aslının Ebadı, Hattatı, Yazılış Tarihi, Bulunduğu Yer, ve Meali Mevcuttur. Ciltli

Kur'an-ı Kerim, Levha, Kıt'a, şeyh Hamdullah, mustafa Dede, Hasan Çelebi, Hafız Osman, Mehmed Yessari, Sami Efendi, Sultan Abdülmecid, Hamid aytaç, Halim Özyazıcı