İstanbul'un Zaptının 500 ncü Yıldönümüne Yakın Fatih Külliyesi,Muzaffer Gökman,1943 Ak-Ün Matbaası,48 sayfa