Gemi Kartpostalı

1934'te Alman pulu ile postadan geçmiş 'Deutschland' adlı kruvasör