Yardım Pulu - Erör

Kısmen dantelsiz Çocuk Esirgeme Kurumu dörtlü bloku, iyi kondisyonda