Yazışma, Darülfünun 1929 [İstanbul Üniversitesi] , Osmanlıca mühürlü, eğitim tarihi

16,5x25 cm