Osmanlıca doküman, Kütahya vilayeti, polis memuru Ahmet efendiye verilmiş takdir belgesi

A5