Vergi makbuzu, İstanbul Beyoğlu Asmalı Mescit yeni çarşı 23 numarada mukim Ermeni vatandaş Hırant beyefendi, 1930'lar

17x24 cm