Bahriye kıyafetli şapkasından Tayyare yazan pipolu çocuk