Topkapı Sarayı Müzesi Çinili Köşk Türk Çini ve Keramikleri Seksiyonu Rehberi,Asuman Kolsuk,1971 Milli Eğitim Basımevi,30 sayfa+