Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası Cilt 1,Dr.Orhan Aldıkaçtı,1968 Özdemir Basımevi,207 sayfa Haliyle