1958 Yılı; Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Haftası Pulları, Tam Seri, Damgasız, **,

Katalog: 190