SOLD

1981 Yılı; Kıbrıs Türk Federe Devleti, No Emisyon, Deneme Baskı