İzmit Kağıt Fabrikası Tarihçesi, Mühendis İ. Simonovsky İsveç fabrikaları Türkiye Vekili Umumisi Antetli 1934 İ ş Bankası Umum Müdürlüğüne Ankara'ya Gönderilmiş Kuruluş Teklif Mektubu, 20 İkinci Kanun 1934