İzmit Kağıt Fabrikası Tarihçesi, Sümerbank Umum Müdürlüğüne Gönderilmiş İzmir Kağıt ve Karton Fabrikası Kazan Tesisatı İçin Hans Frank ve Şeriki antetli 10 Sayfalık Belge Lotu