Eğitim Tarihi, 1960'lı Yıllar 3 Adet Osmanlı Kumaşları Üzerine Tekstil Öğrencilerinin Hazırladıkları Çalışmaları