Vakit Gazetesi, 22.7.1929, Yedinci Büyük Teyyare Piyangosu, Birinci Keşide 11 Ağustostadır Reklamlı

Ruslar 2 Çin Şehrini Zaptettiler Kapaklı