SOLD

J. P. Carminati Terekesinden, İzmir İran Başkonsolosu, Carminati'ye Gönderilmiş 5 Adet New York Metal And Ore Corporation Şirketinden Gönderilmiş Mektuplar ve Bir Adet suret Lotu