J. P. Carminati Terekesinden, İzmir İran Başkonsolosu, Yurt Dışından Gönderilen Telgraflar. 7 Adet, İspanya, Mısır, Fransa'dan Gönderilmiş