Ermeni Kültürü, Osmanlı İlk Meclisinde 7 Azınlık Milletvekilinden Biri Olan Şahinyan Terekesinden, Ermenice 1889-1900 Yazımı İçi El Yazısı Dolu Finans Defteri, Sayfaları Tamemen Yazılıdır. 124 s.