Denizcilik, İstanbul Liman Şirketi, 3. Şubeye Ait Maaş Cetveli, 1926