Denizcilik, Şef ve Povantörlerin İstihlak tediye Bordrosu, 1930