Deri albümü içinde 1954 yılında Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde düzenlenen Trafik sergisine ait 16 adet fotoğraf sayfalara yapışık halde

11x18 cm