1952 Helsinki Olimpiyatlarına katılan bir kişinin fotoğraf albümü.

Taranmış olan 11 adet foto mevcuttur. Köşebentle albüme tutturulmuştur.
7x7 cm