SOLD

Osmanlı Türk Yayları, İmali ve Tasarım, Adam Karpowicz, Çev: M. Yılmaz Akbulut, Okçular Vakfı Yayını, İstanbul 2012, 2. Baskı, 248 s.