SOLD

İstanbul Balkonları, Oya Şengör & Sheree Barka, Çitlenbik Yayınları, İstanbul 2004, 141 s.