SOLD

Belgelerle II. Meşrutiyetten Tehcire Adana Ermeni Olayları Günlüğü (Yeni Kitap), Ahmet Erdoğdu, Gençlik Kitapevi, 1. Baskı, 2012, Şelale Ofset, 392 s. s.