SOLD

Ermeni Editör / Osmanlı Dönemi Trablusgarp,Deve ve atlarla zirai, ticari incelemelerde bulunan avrupalı topluluk, Edt. Karikin-Krikorian, Bingazi, Trablusgarp, Çok Nadir, 14x9 cm