SOLD

Ermeni Editör / Osmanlı Dönemi Trablusgarp,Sosyal yaşam, han önünde zabit ve yerel halk, Edt. Karikin-Krikorian, Bingazi, Trablusgarp, Çok Nadir, 14x9 cm