Osmanlı Dönemi Trablusgarp,Sosyal yaşam, limana yanaşan yabancılar, Çok Nadir, 14x9 cm