SOLD

Osmanlı Dönemi Trablusgarp / Ermeni Editör / Otel Tabelalı,Osmanlı valilik dönemi Trablusgarp (Tripoli) ve ''Hotel Cirenaica F Maffei'' tabelalı otel, Ermeni Editör Karikin Krikorian, Benghazi, Çok Nadir