Osmanlıca, İstanbul Darülfünun İlahiyat Şubesi Öğrenci Belgesi