Eğitim Tarihi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğrenci Karnesi 1952-53 Yıllarını Kapsamaktadır. İçinde birçok Ünlü Öğretim Üyesinin İmzaları Bulunmaktadır. Zafer Tarık Tunaya, Ord. Prof. Şükrü Baban, Mahmut Oluç, Z.F. Fındıkoğlu, S. Sami Onar, Ord.Prof.R. Stone, B. Feyzioğlu, Haluk Çillov, Ord. Prof. h. Velidedeoğlu...