1937 Balkan Antantı, 12,5 Krş. Pul ile Belçika'ya Gönderilmiş Zarf