Türkiye Kızılay Derneği Beyoğlu Şubesi, 1965 Çalışma Kitapçığı