Celi Sülüs Yazı

Maşalah, Allah'ın Dediği Olur
Ketebe Hilmi (Karasakal)
1417H-1996M
Fuat Başar'dan İcazetli Hasan Çelebi'den Tasdikli, Mehmet Özçay'dan Çalışmış ve Birçok Yarışmadan Ödül Almıştır. M. Şevki Tarzında Yazdığı Kur'an-ı Kerimi Basılmıştır.
Yazı: 15 x 14 cm.
Çev: 31 x 30 cm.