Sülüs ve Nesih Kıt'a Yazı

Ayet-i Kerime Kalem Suresi 51, 52

Bismillahirrahmanirrahim ve in Yekadüllezine Keferü, Leyüzlikullezine Keferü, Leyülikuneke b, Ebsarihim, Lemma Semiuz Zikra, veyekulune İnnehu Lemecnun. Vema Hüve İlla zikrun Lilalemin
O, İnkarcılar Kuran-ı Kerimi İşittikleri Zaman, Seni Gözleriyle Devireceklermiş Gibi Bakar. Şüphe Yok Mi O Bir Delidir Derler.
Ketebe Ahmet (Yazıcı)
1440H-2019M
Ebru ve Uygulama Burcu Kansu
Yazı: 16 x 22 cm.
Çer: 37 x 42 cm.