Sülüs Yazı

Besmele-i Şerife
Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla!
Ketebe Musa Kazım (Karadeniz Ereğli'li Ressam ve Hattat)
1317H - 1899M
Tezhib Safiye Ocaklı
Yazı: 10 x 35 cm.
Çer: 32 x 57 cm.