Sülüs Nesih Yazı

Rabbi Yessir Velâ Tuassir Rabbi Temmim Bilhayr
Allah'ım! (Başladığım İşi Kolaylaştır, zorlaştırma!) Başladığım İşi Hayırlısıyla Tamamlattır.
Ketebe Hilmi (Karasakal)
1422H-2001M
Yazı: 6 x 22 cm.
Çer: 22 x 39 cm.