Celi Sülüs Yazı

Es-Suud Muha"mmed İbrahim
Ketebe Ali (Hüsrevoğlu)
Paspartu ve Altın Eskitme Çerçeve Yapılmıştır.
Yazı: 20 x 14 cm.
Çer: 30 x 35 cm.