Celi Sülüs Yazı

Hiç!
Hattatlar Bu Yazıyı Dünyada Yapılanlar, Eğer Ahirette Sevab Olarak Bir Fayda Vermeyecekse Dünya Hayatının Hiçbir Şeye Yaramadığına İşaret ve İkaz İçin Yazarlar.
Ketebe Ahmet (Yazıcı)
1440H-2009M
Paspartu ve İtalyan Altın Varak Çerçeve ile Yapılmıştır.
Yazı: 17 x 11 cm.
Çer: 34 x 27 cm.