Celi Talik Yazı

Ayetül Kürsi
Bakara Suresi 255. ayet
Ketebe Ali Toy
1419H-1998M
Özgün Baskı Tablo
Paspartu ile Çerçevelenmiştir.
Yazı: 51 x 41 cm.
Çer: 79 x 70 cm.